Welkom 

RELING is het netwerk geestelijke gezondheidszorg van West-Limburg. Als artikel 107 project bouwt Reling een zorgcircuit uit voor volwassen personen (18j-65j) met een psychische kwetsbaarheid. RELING treedt op…

- als netwerk van partners:
met patiëntvertegenwoordigers, familievertegenwoordigers, zorgaanbieders uit de eerste lijn en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

- als organisator en facilitator van zorg:
Via de pooling van middelen vullen de netwerkpartners enkele leemtes in het zorgcircuit in (mobiele teams, ondersteuning van eerstelijn, trajectbegeleiding naar werk...)

Samen met de netwerken NOOLIM en LIGANT en het overlegplatform SPIL bouwen we aan de verwijswebsite www.ggzlimburg.be

- vanuit een gezamenlijke visie op psychiatrische zorg:
Hoe we vanuit de netwerksamenwerking kijken naar zorg, zorgkwaliteit en de opbouw van zorgprogramma ’s ontdek je in de rubriek ‘publicaties’.  

NIEUWSBRIEF & NIEUWSFLASH 

RELING, NOOLIM, LIGANT, Netwerk Zorg voor Geïnterneerden en SPIL hebben een gezamenlijke nieuwsbrief sinds april 2018. De tweedelige nieuwsbrief van GGZ Limburg is enerzijds een driemaandelijkse nieuwsbrief waarin de meest recente netwerkontwikkelingen worden beschreven voor het grote publiek en anderzijds een tweewekelijkse nieuwsflash met interessante opportuniteiten specifiek binnen geestelijke gezondheid(zorg) zoals aankondigingen, studiedagen en congressen, vacatures, enz.
Wil je op de hoogte blijven? 
Inschrijven nieuwsbrief | Inschrijven nieuwsflash