Welkom 

RELING is het netwerk geestelijke gezondheidszorg van West-Limburg. Als artikel 107 project bouwt Reling een zorgcircuit uit voor volwassen personen (18j-65j) met een psychische kwetsbaarheid. RELING treedt op…

- als netwerk van partners:
Nooit eerder in de geestelijke gezondheidszorg is een artikel van de ziekenhuiswet zo’n begrip geworden als artikel 107. Dit artikel laat toe de sector grondig te reorganiseren en de zorg meer te “vermaatschappelijken”.

- als organisator en facilitator van zorg:
Via de pooling van middelen trachten de netwerkpartners enkele leemtes in het zorgcircuit in te vullen (mobiele teams, ondersteuning van eerstelijn, trajectbegeleiding naar werk...)

Samen met de netwerken NOOLIM en LIGANT en het overlegplatform SPIL bouwen we aan de verwijswebsite www.ggzlimburg.be

- vanuit een gezamenlijke visie op psychiatrische zorg:
Hoe we vanuit de netwerksamenwerking kijken naar zorg, zorgkwaliteit en de opbouw van zorgprogramma ’s ontdek je in de rubriek ‘publicaties’.