de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg 

visieteksten netwerk RELING 

Als netwerk zoeken we steeds verder naar een gezamenlijke visie op geestelijke gezondheid.
Over diverse thema 's wordt naar afstemming en gedragenheid gewerkt, via: overlegtafels, werkgroepen en netwerkdebatten.

Hieronder een aantal visie- en beleidsteksten met een breed draagvlak binnen het netwerk. 

Over zorcircuits en zorgprogramma 's:

 1. "Zorgcircuits RELING" (algemeen)
   
 2. "De RELING visie op ontslag- en continuïteitsmanagement" 
   
 3. "Nota zorgregio debat RELING"

Concrete zorgprogramma 's:

 1. "Het RELING zorgprogramma herstelondersteunende langdurige zorg"

Over herstel, participatie en ervaringsdeskundigheid:

 1. "De RELING visie op herstel ondersteunende  zorg
 2. RELING visietekst: Participatie, dynamische relaties naar herstel.

5 jaar Reling 

Naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van het netwerk verzamelde RELING realisaties en reacties.
Deze werden gebundeld in de publicatie: 'RELING, vijf jaar netwerken'

inspiratie 

 1. Een gemeenschappelijk taalkader: "Raamkader voor de geestelijke gezondheidszorg"
   
 2. Lezing “Het voorwaardelijk gedeeld beroepsgeheim” door Axel Liegeois (20/01/2015)
 3.  Het handboek 'innovatieve praktijken samengesteld door FOD Volksgezondheid, met bijdragen vanuit RELING:
 4. Zorgcontinuïteit voor suïcidale personen - leiddraad en tools (VLESP 2018). Deze nota is bedoeld als inspiratiebron voor samenwerking tussen zorgactoren naar een betere opvolging en continuïteit van zorg voor suïcidepogers, zonder een formele richtlijn te willen zijn met juridische consequentie.